ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

 Τα είδη θέρμανσης ήρθαν και πάλι στην επικαιρότητα, κατά κάποιο τρόπο, καθώς βασικά στοιχεία τους εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξ Οικονομώ Κατ’ Οίκον», που έχει ως βασικό σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κτισμάτων. Μια τέτοια πρακτική αποφέρει πολλαπλά οφέλη στα νοικοκυριά αλλά έχει και θετικό αντίκτυπο στην προστασία της ατμόσφαιρας από ρυπογόνες ουσίες. Από όποια οπτική και να το προσεγγίσουμε πάντως, τα τελευταία χρόνια το ζήτημα «θέρμανση» έχει εξελιχθεί σε μια δυσεπίλυτη εξίσωση, για τη μεγάλη πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών.


Μεταβολές στην αρχιτεκτονική και τις οικονομικές συνθήκες

Σίγουρα οι περισσότεροι αναπολούμε τις εποχές της οικονομικής ευμάρειας, κατά το παρελθόν, το οποίο χρονικά και νοερά απομακρύνεται. Σίγουρα, ακόμα και τότε η παροχή πετρελαίου θέρμανσης σίγουρα δεν ήταν αμελητέα από άποψη κόστους, αλλά ως πρόβλημα αντιμετωπιζόταν σχετικά εύκολα από τα μεσαία λαϊκά στρώματα. Ωστόσο η εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης μετέβαλλε κατά πολύ τα οικονομικά δεδομένα της μέσης ελληνικής οικογένειας και άλλαξε πολλές συνήθειες στην καθημερινότητά μας.

Το ελληνικό μεσογειακό κλίμα χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές από ήπιους χειμώνες. Βέβαια το μορφολογικό ανάγλυφο της χώρας μας δημιουργεί και ειδικές κλιματικές διαφορές, ανάλογα με την περιοχή. Πιο απλά είναι διαφορετικές οι ανάγκες, σε ό,τι αφορά τα είδη θέρμανσης για το βουνό, την πεδιάδα, το νησί, τον παραθαλάσσιο χώρο. Διαφέρει και ο αρχιτεκτονικός ρυθμός, η κατασκευαστική φιλοσοφία, καθώς και οι υποδομές.

 Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν νέες τάσεις στη λογική της τοποθέτησης και του υλικού των κουφωμάτων, για την κατοικία. Τα παραδοσιακά ξύλινα κουφώματα σταδιακά αντικαθίστανται με ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου, ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη θερμότητα το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι και αυτά περιλαμβάνονται στα προγράμματα επιδότησης, για αναβάθμιση της κατοικίας.


ΚΟΥΦΏΜΑΤΑ

Μια άλλη λύση είναι η τοποθέτηση κουφωμάτων PVC, δηλαδή από πλαστικό. Για τους λάτρεις της διατήρησης του παραδοσιακού στυλ, υπάρχει η εναλλακτική των ξύλινων κουφωμάτων, με επικάλυψη αλουμινίου, ώστε να λαμβάνονται τα αντίστοιχα οφέλη. Όλα αυτά αποσκοπούν στην όσο το δυνατόν μικρότερη αναγκαιότητα για χρήση των συσκευών ειδών θέρμανσης.


Φυσικό αέριο

Όπως και να το κάνουμε όμως η χρήση δύναται να περιοριστεί όχι όμως και να εξαλειφθεί. Βέβαια οι σύγχρονες κατασκευαστικές πρακτικές ενισχύουν την «άμυνα» της κατοικίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Μια άλλη τάση που συναντάμε τώρα τελευταία χρόνια είναι η χρήση του φυσικού αερίου στο καλοριφέρ, αλλά και σε άλλες συσκευές, που κατά κανόνα είναι πιο οικονομικό από το πετρέλαιο. Ωστόσο αφορά συγκεκριμένες περιοχές, στις οποίες έχουν ήδη προηγηθεί οι κατάλληλες υποδομές, καθώς και η τοποθέτηση των αντίστοιχων δικτύων σωληνώσεων. Βέβαια η όλη εγκατάσταση είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.  


ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΌ ΚΌΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΉΣ

Σε πολλές πολυκατοικίες οι συνελεύσεις αποφασίζουν τη μη προμήθεια πετρελαίου ή το δραστικό περιορισμό του, στην αγορά και τη χρήση. Αυτό συμβαίνει ακόμα και στις λεγόμενες «πλούσιες» συνοικίες. Η θέσπιση επιδόματος θέρμανσης, από το Κράτος, έστω με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, λειτούργησε απλά ως βοήθημα και όχι ως στοιχείο πραγματικής λύσης του προβλήματος. Ως μορφή συστήματος η θέρμανση μπορεί να είναι κεντρική ή αυτόνομη.


ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΘΈΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΈΣ

Στη σύγχρονη κεντρική θέρμανση είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται οι κυκλοφορητές, κυρίως υδρολίπαντοι, που είναι αθόρυβοι και άφθαρτοι. Στην πραγματικότητα πρόκειται για αντλίες φυγόκεντρου τύπου, που λειτουργούν με την ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ έχουμε να κάνουμε με εγκαταστάσεις βεβιασμένης κυκλοφορίας νερού, με το ζεστό νερό να είναι ελαφρύτερο του κρύου, να ζεσταίνεται μέσα στο λέβητα, να μεταφέρεται στα θερμαντικά σώματα και να επανέρχεται σε αυτόν.

Μέρη του κυκλοφορητή:

-Φτερωτή.

-Ηλεκτροκινητήρας, για την περιστροφή της φτερωτής.

-Κέλυφος, εντός του οποίου κινείται η φτερωτή.

-Κουτί ηλεκτρικών συνδέσεων.


Κενρική θέρμανση και δοχεία διαστολής

Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο όγκος του νερού αυξάνεται κατά 4%, οπότε κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση των δοχείων διαστολής.

Αυτά διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους:

-Δοχεία διαστολής για ανοιχτές εγκαταστάσεις. Τα συναντάμε σε παλαιές εγκαταστάσεις. Ο σωλήνας ασφαλείας δέχεται την αύξηση του νερού και καταλήγει στο άνω μέρος του ανοιχτού δοχείου διαστολής, που βρίσκεται στην ταράτσα. Το κάτω μέρος του δοχείου συνδέεται με την επιστροφή του λέβητα, μέσω του σωλήνα πλήρωσης.

-Δοχεία διαστολής για κλειστές εγκαταστάσεις. Συναντάται στις σύγχρονες κατασκευές και έχει αρκετά πλεονεκτήματα, καθώς είναι πιο απλό και πιο πρακτικό στην εγκατάσταση, αφού τοποθετείται εντός του λεβητοστασίου, ενώ δεν υπάρχει επικοινωνία του νερού με την ατμόσφαιρα. Αποκλείεται ο κίνδυνος απώλειας νερού ή παγώματος αυτού στην περίπτωση υπερβολικού ψύχους. Δεν απαιτούνται οι σωληνώσεις της παραπάνω περίπτωσης, γεγονός που ενισχύει και την αισθητική.


ΑΥΤΌΝΟΜΗ ΘΈΡΜΑΝΣΗ

Η αυτόνομη θέρμανση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις. Σίγουρα είναι σημαντικό το πλεονέκτημα που παρέχει στην αυτόβουλη χρήση του ανάμματος του καλοριφέρ, για κάθε διαμέρισμα, για κάθε νοικοκυριό. Απαραίτητο αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις είναι οι ηλεκτροβάνες, για τον έλεγχο της εισόδου του ζεστού νερού, μέσω εντολής που λαμβάνουν από τους θερμοστάτες. Ανάλογα με την τάση διακρίνονται σε 24V και 220 V. Είναι δίοδες και τρίοδες.


ΚΑΛΟΡΙΦΈΡ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΌΣ ΘΕΡΜΟΣΊΦΩΝΑΣ

Η χρήση του καλοριφέρ στη σύγχρονη κατοικία μπορεί να παρέχει και το όφελος της παροχής ζεστού νερού, μέσω της χρήσης του ηλιακού θερμοσίφωνα, ενός από τα βασικότερα υδραυλικά είδη. Μέσω της κατάλληλης υποδομής και συνδέσεων, εφ’ όσον έχουμε να κάνουμε με ηλιακό θερμοσίφωνα τριπλής ενεργειακής απόδοσης, με το άναμμα του καλοριφέρ εξασφαλίζεται παράλληλα και ζεστό νερό για το μπάνιο, αλλά και για ολόκληρο το σπίτι.


ΣΏΜΑΤΑ ΜΠΆΝΙΟΥ

Στα σύγχρονα μπάνια συχνά συναντώνται τα περίφημα σώματα μπάνιου, τα οποία υπάρχουν σε πολλές διαφορετικές τιμές. Σε αυτά τοποθετούνται κυρίως πετσέτες ή οποιοδήποτε αξεσουάρ, που μπορεί να χρειάζεται στέγνωμα.


ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

Η αλήθεια είναι ότι η κάθετη αύξηση της τιμής του πετρελαίου ώθησε τους πολίτες σε αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης. Ακόμα και η χρήση των ενεργειακών κλιματιστικών εξουδετερώνεται ως οικονομική λύση, λόγω της υπεραύξησης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι, στρέφονται σε προσαρμογές παραδοσιακών μεθόδων στις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως ξυλόσομπες, πέλλετ, άναμμα τζακιών και έκλυση του καπνού μέσω καμινάδας INOX, για να παραμένει η ατμόσφαιρα στο σπίτι, όσο το δυνατόν, καθαρή.

Τα νοικοκυριά παρ’ ότι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις στο ζήτημα της θέρμανσης, ωστόσο στην πράξη αποδεικνύεται ότι τα περιθώρια των ελιγμών είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Οι σκέψεις μετατροπής των ειδών θέρμανσης σε διαφορετικές μορφές, στην εκτέλεση αποδεικνύονται ιδιαίτερα δύσκολες. Η θεωρία από την πράξη απέχουν πολύ, καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων το κόστος της μεταβολής κρίνεται ως δυσβάστακτο. Χρειάζεται μελέτη, έρευνα αγοράς και για τους δικαιούχους μια προσπάθεια για ένταξη στα προγράμματα ενισχύσεων. Το καλοριφέρ φαίνεται πως προσδίδει την ποιοτική λύση στο ζήτημα των ειδών θέρμανσης, προστατεύοντας παράλληλα τους τοίχους του σπιτιού από την υγρασία.

Site Name